Qasriga Suldaan Daaud Suldaan Mohamed

About Suldaan Da’uud, see this thread.
157728879_969674283438593_4538220924914421228_o