#roob Aya nagu helay Ardaaga in ka badan 13 Saacadod!

I spent many months in this area, Waaba caddo, Kaam Maxamad and Daroor.

1 Like