Somalia iyo Somaliland, Waxa maanta isu lee kaadaay intii ay midaysnaayeen iyo intii ay kala maqnaayeen

image

1 Like

Got it now. :laughing:
My calculations say that eventual date is 2nd of Apr 2022.